• Leveringstid:
 Avtales med arrangør i god tid før arrangementet.
  • Betalingsbetingelse:
 Faktura, 14 dagers betalingsfrist.
  • Bærehjelp/riggehjelp:
 Arrangør skal stille med 4 stk. voksne voksne og edru bærehjelp ved oprigg og nedrigg. Faktureres kr 1500,- per manglende oppmøtte for både opprigg og nedrigg. Bærehjelp kan kun dimmiteres av Aakre Audio AS sitt crew.
  • Lydprøver:
 Aakre Audio AS s.kal sammen med arrangør avtale lydprøver i god tid.
  • Framleie:
 Utleid utstyr skal kun brukes av leietaker eller hans representant(er). Framleie skal kun skje med Aakre Audio AS skriftlige godkjennelse.
  • Utleie i utlandet:
 Det utleide utstyret skal ikke uten Aakre Audio AS skriftlige godkjennelse medbringes til utlandet.
  • Strøm og div:
 Arrangør skal stille med nødvendig strøm og evt. andre nødvendigheter. (avtales i kontrakt på forhånd)
  •  Avbestilling:
 Ved avbestilling av signert ordre mindre enn 7 dager før arrangementet skal 50% av leiesummen betales. Avbestilling mindre enn 4 dager før arrangementet skal 100% av leiesummen betales.


   
Aakre Audio AS - Svaleveien 3 - 7022 - TRONDHEIM - Tlf.: 906 35 096 - E-post: firmapost@aakreaudio.no
 sitemap
Admin